Akkanat Holding
Seçimi Kaldır Holding Tekstil Turizm Enerji Sosyal Sorumluluk Basın Odası

KALİTE POLİTİKASI

 

ARIK BEY Beyşehir, çalışan ve müşteri memnuniyetini sağlamayı ve bu memnuniyetin getireceği maddi/manevi değerler ile toplumun saygınlığını kazanmayı ve topluma hizmeti kuruluş ve faaliyet amacı olarak benimsemiştir.

 

Bu amacı gerçekleştirmek için;

  Çalışanlarının kalite bilinçlerini, verimliliklerini, sosyal ve kültürel seviyelerini eğitimle arttırma; çalışma şartlarını ve çalışma ortamlarını iyileştirme,

   

  Daha kaliteli ve verimli ürün eldesini sağlayacak teknolojik gelişmeleri takip etme,

   

  Kaliteli malzeme ve hammaddeleri kullanma,

   

  Kalite ve verimliliği yükselten yöntemleri uygulayarak piyasa şartlarıyla rekabet edebilecek maliyette ürün sağlama,

   

  Gelecek kuşaklara olan sorumluluğumuzun bir gereği olarak dünyamızın hızla bozulmakta olan çevresel dengesini korumak için tüm atıklarını kontrol altında tutma ve kimyasal madde içerenleri arıtma tesislerinde arıtarak doğaya temiz olarak dönüşümlerini sağlama,

   

  Tüm bu faaliyetleri; etkinliği sürekli iyileştirilen Kalite Yönetim Sistemi mekanizmalarını işletme ve bunun için gerektiğinde kalite politikalarını da gözden geçirme;

   

  prensiplerinden ödün vermemek Kalite Politikamızdır.

   

  Filiz Akkanat Tunç

  GENEL MÜDÜR

   

   

   

  İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Politikası

   

  Arık Bey Beyşehir, başta kendi çalışanları olmak üzere çevresinde bulunan insanların sağlıklı, çevre kirliliğinden uzak ve güvenli bir yaşam sürdürmelerini sağlamayı temel amaç edinmiş bir şirket olarak aşağıda belirlenen kural ve esasları uygulamayı taahhüt eder.

  • Çalışanların moral ve motivasyonunun yüksek olmasını ön planda tutmak ve bunu sağlamak için gerekli çalışmayı yapmak.
  •  

  • Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamak

  Çalışanların sağlığının korunmasını ilke edinmek ve güvenli çalışma ortamı sağlamak

   

  Çalışanların her zaman “iş sağlığı ve güvenliği tam bir ortamda çalışıyorum” güveni içinde olmalarını sağlamak

   

  Doğal kaynakları koruma ve atıkları azaltma yönünde çalışmalar geliştirmek

   

  Çevre temizliğine verdiği önemin gereği olarak her türlü atığın yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak yok edilmesini temin ve takip etmek

   

  İş sağlığı, güvenliği ve çevre konuları ile ilgili çalışanlardan gelecek önerileri değerlendirerek gerekli tedbirleri alıp uygulamak

   

  İş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili müşteri şartlarına ve standartlarına uygun iş ortamı yaratmak ve faaliyetlerini bu standartlara göre düzenlemek

   

  Yasal gerekleri minimum standartlar kabul ederek, sürekli gelişme ve iyileştirmeyi amaçlamak

   

  İş ortaklarımızın da, şirketimizde olan iş sağlığı, güvenliği ve çevre politikamız doğrultusunda faaliyette bulunmalarını sağlamak

   

  Filiz Akkanat Tunç

  GENEL MÜDÜR