Genel Merkez

1985 yılında faaliyete başlayan Arık bey tekstil enerji ve sinai yatırımlar a.ş'nin İstanbulda bulunan genel merkezi ve aynı zamanda üretim yapan tesislerinden biridir.

Beyşehir Entegre Fabrikamız

1997 yılında faaliyete geçen Beyşehir fabrikası ile yöre halkını istihdam ederek göçün durdurulmasına katkı sağlayan Beyşehir entegre tesisidir.

Çorlu Fabrikamız

Arık bey A.Ş. yatırımlarına hız kesmeden devam ederek Çorlu da kurduğu bir diğer tesistir. Yöre halkını istihdam ederek ülke ekonomisine katkı sağlamıştır.


Tarihçe

1985 yılında tekstil alanında Beyteks A.Ş. , 1987 de Beybo A.Ş. ile diğer şirketlerin kurulması sonucunda 1992 yılında tüm şirketleri, bir çatı altında toplanarak Akkanat Holding kurulmuştur. Akkanat Holding, üretimi ıstanbul dışına da taşıyarak, istihdamın Anadolu'ya yayılmasına önderlik yapmış, ülkenin gelişmeye açık yörelerine önemli katkıda bulunmuş ve bulunmaktadır.

Akkanat Holding, Beyşehir ilçesinde tekstil sektörünün önemli entegre tesisini, yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırım bedeliyle, 1996 yılında kurmuştur. İlçenin ve yörenin en büyük ve en modern tesisinde, bu yöreden gelen çalışanları istihdam ederek, 1997 yılından beri verimli bir üretim gerçekleştirmektedir. Ayrıca, İstanbul'da faaliyet gösteren Beybo Anonim şirketi'nin konfeksiyon fabrikasına ilaveten, Seydişehir'de ayrı bir konfeksiyon fabrikası kurularak 2002 Haziran'ında üretime geçmiştir.

Bu fabrikanın tüm personeli Seydişehir'den sağlanmış, eğitimden geçirilmiş ve başarılı bir üretim yapılmaktadır. Akkanat Holding'in Beyşehir ve Seydişehir yörelerine yapmış olduğu yatırımlar sonucunda, öncelikle yöre insanının fabrika ortamında, sosyal güvence altında çalışması sağlanmış, yaklaşık 1600 kişiyi bu yörede istihdam ederek yöre ekonomisine katkıda bulunulmuş göçün önlenmesini sağlanmıştır. Bu yatırımlar Akkanat Holding için ayrı bir gurur kaynağı olmuştur.

Çevre PolitikasıKALİTE POLİTİKASI

ARIK BEY Beyşehir, çalışan ve müşteri memnuniyetini sağlamayı ve bu memnuniyetin getireceği maddi/manevi değerler ile toplumun saygınlığını kazanmayı ve topluma hizmeti kuruluş ve faaliyet amacı olarak benimsemiştir.

Bu amacı gerçekleştirmek için; Çalışanlarının kalite bilinçlerini, verimliliklerini, sosyal ve kültürel seviyelerini eğitimle arttırma; çalışma şartlarını ve çalışma ortamlarını iyileştirme,

Daha kaliteli ve verimli ürün eldesini sağlayacak teknolojik gelişmeleri takip etme,

Kaliteli malzeme ve hammaddeleri kullanma,

Kalite ve verimliliği yükselten yöntemleri uygulayarak piyasa şartlarıyla rekabet edebilecek maliyette ürün sağlama,

Gelecek kuşaklara olan sorumluluğumuzun bir gereği olarak dünyamızın hızla bozulmakta olan çevresel dengesini korumak için tüm atıklarını kontrol altında tutma ve kimyasal madde içerenleri arıtma tesislerinde arıtarak doğaya temiz olarak dönüşümlerini sağlama,

Tüm bu faaliyetleri; etkinliği sürekli iyileştirilen Kalite Yönetim Sistemi mekanizmalarını işletme ve bunun için gerektiğinde kalite politikalarını da gözden geçirme;

prensiplerinden ödün vermemek Kalite Politikamızdır.

Filiz Akkanat Tunç

GENEL MÜDÜR


İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Politikası

Arık Bey Beyşehir, başta kendi çalışanları olmak üzere çevresinde bulunan insanların sağlıklı, çevre kirliliğinden uzak ve güvenli bir yaşam sürdürmelerini sağlamayı temel amaç edinmiş bir şirket olarak aşağıda belirlenen kural ve esasları uygulamayı taahhüt eder. Çalışanların moral ve motivasyonunun yüksek olmasını ön planda tutmak ve bunu sağlamak için gerekli çalışmayı yapmak.

Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamak Çalışanların sağlığının korunmasını ilke edinmek ve güvenli çalışma ortamı sağlamak,

Çalışanların her zaman “iş sağlığı ve güvenliği tam bir ortamda çalışıyorum” güveni içinde olmalarını sağlamak,

Doğal kaynakları koruma ve atıkları azaltma yönünde çalışmalar geliştirmek,

Çevre temizliğine verdiği önemin gereği olarak her türlü atığın yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak yok edilmesini temin ve takip etmek,

İş sağlığı, güvenliği ve çevre konuları ile ilgili çalışanlardan gelecek önerileri değerlendirerek gerekli tedbirleri alıp uygulamak,

İş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili müşteri şartlarına ve standartlarına uygun iş ortamı yaratmak ve faaliyetlerini bu standartlara göre düzenlemek,

Yasal gerekleri minimum standartlar kabul ederek, sürekli gelişme ve iyileştirmeyi amaçlamak,

İş ortaklarımızın da, şirketimizde olan iş sağlığı, güvenliği ve çevre politikamız doğrultusunda faaliyette bulunmalarını sağlamak,

Filiz Akkanat Tunç

GENEL MÜDÜR